students in art class

three female students building with cardboard in art class

students working together

students working together on classwork

\students playing a keyboard

two female students playing a keyboard

author Brendan Kiely talking to stud

author Brendan Kiely talking to students

author Brendan Kiely signing books f

author Brendan Kiely signing books for students

author Geoff Rodkey talking to group

author Geoff Rodkey talking to group of students

author Geoff Rodkey signing a book f

author Geoff Rodkey signing a book for a student

author Booki Vivat talking to a grou

author Booki Vivat talking to a group of students

author Booki Vivat talking with a st

author Booki Vivat talking with a student about her sketch

groups of students playing chess

groups of students playing chess

group of students with a Lost Boy fr

group of students with a Lost Boy from South Sudan

group of students in front of the Wh

group of students in front of the White House in Washington, D.C.

close up of t-shirt worn by students

close up of t-shirt worn by students that went to Washington D.C.

students in Washington D.C.
cheerleading performance

cheerleading performance

students in Washington D.C.
students on the debate team

students on the debate team

group of students in a cafeteria

group of students in a cafeteria

pic 1
IMG_20180111_134544
boy with pizza made in cooking club

boy with pizza made in cooking club

pic 7
IMG_20180111_124003
dance team doing community service c

dance team doing community service cleaning up a playground

cheerleading team posing

cheerleading team posing with championship banner

boy cooking with a pot

boy cooking with a pot

elementary student posing

elementary student posing with painting

three male students reading scripts

three male students reading scripts

anti-bullying mural signed

anti-bullying mural signed by students

student painting a mural

student painting a mural

cheerleading team posing

cheerleading team posing in the library

Merrni vaksinën FALAS Pfizer Covid-19 për moshat 5-11 vjeç

Në partneritet me NYC Test & Trace Corps dhe Departamentin e Shëndetit dhe Higjienës Mendore të NYC, PS 89 ofron vaksinime Pfizer-BioNTech për fëmijët e moshës 5-11 vjeç. Nuk ka nevojë për takim. Ngjarja pop-up është të premten, 12 nëntor 2021 nga ora 12:30 - 16:00. 

Information for pop up vaccination event

Lajmet e fundit nga NYC DOE: