Vizioni mbarë shkollor

Komuniteti shkollor PS 89 beson në krijimin e klasave të shekullit 21 me në qendër studentin, ku studentët mund të lulëzojnë. Qëllimi ynë është të ndërtojmë një themel të fortë që do t'i lejojë studentët të marrin pjesë në një mjedis pa rreziqe dhe të zbatojnë përvojat e tyre në botën reale për të arritur potencialin e tyre më të madh akademik. Ne do të monitorojmë progresin e studentëve tanë drejt përmbushjes së pritjeve të mëdha dhe do të rregullojmë udhëzimet në përputhje me rrethanat. Së bashku me të gjitha zonat elektorale, ne do të përpiqemi të ndërtojmë mbi pikat e forta të studentëve tanë dhe t'u mundësojmë atyre që të zhvillojnë vetëvlerësimin e tyre, kuriozitetin dhe dashurinë për të mësuar.

Ekipi ynë Admin

PIcmartinez.JPG

Ralph Martinez

Drejtori

PICAbby (1).JPG

Abby Katechis

Ndihmës Drejtori, Shkolla e Mesme

PICGallo (1).JPG

Kim Torres

Ndihmës Drejtori, Shkolla e Ulët

Regina Cucinotta

Ndihmës Drejtori,

Shkolla e Ulët