top of page
young children on carpet smiling

Vizioni mbarë shkollor

Komuniteti shkollor PS 89 beson në krijimin e klasave të shekullit 21 me në qendër studentin, ku studentët mund të lulëzojnë. Qëllimi ynë është të ndërtojmë një themel të fortë që do t'i lejojë studentët të marrin pjesë në një mjedis pa rreziqe dhe të zbatojnë përvojat e tyre në botën reale për të arritur potencialin e tyre më të madh akademik. Ne do të monitorojmë progresin e studentëve tanë drejt përmbushjes së pritjeve të mëdha dhe do të rregullojmë udhëzimet në përputhje me rrethanat. Së bashku me të gjitha zonat elektorale, ne do të përpiqemi të ndërtojmë mbi pikat e forta të studentëve tanë dhe t'u mundësojmë atyre që të zhvillojnë vetëvlerësimin e tyre, kuriozitetin dhe dashurinë për të mësuar.

Ekipi ynë Admin

Mr. Martinez, man smiling

Ralph Martinez

Kryesorja

Ms. Katechis, woman smiling

Abby Katechis

Ndihmës drejtoreshë e shkollës së mesme

Ms. Reid, woman smiling

Tanya Reid

Ndihmës drejtoreshë e shkollës së mesme

Ms. Cucinotta, woman smiling

Regina Cucinotta

Ndihmës drejtori,

Shkolla e ulët

Ms. Langan, woman smiling

Maura Langan

Ndihmës drejtori,

Shkolla e Ulët

Ms. Calzolaio, woman smiling

Jessyka Calzolaio

Ndihmës drejtori,

Edukim special

bottom of page