top of page

Na kontaktoni

Na kontaktoni duke përdorur formularin më poshtë!

Sukses! Mesazhi u mor.

Për të gjitha pyetjet, ju lutemi telefononi në pritjen tonë kryesore ndërmjet orës 08:30 - 3:30 pasdite

980 Avenue Mace

Bronx, NY 10469

Tel: 718-653-0835

Faksi: 718-231-2863

bottom of page