top of page

Atletikë

Aktualisht ofrojmë sportet e mëposhtme sipas sezonit dhe marrim pjesë në Ligën Atletike të Shkollës së Mesme (MSAL). Kjo ligë ka ekipe nga të pesë bashkitë në NYC.
 

 

Rënia

Volejboll për vajza

Futboll në natyrë të universitetit për djem

Bashkëpunoi Flamuri i Futbollit
 

 

Dimër

Basketboll për Djem dhe JV

Basketboll për vajza
 

 

Pranvera

Volejboll i Varsitetit për Djem

Bashkëpunuar në futboll të mbyllur (futsal)

Track & Field

Basebolli për djem

Varsity Softball për vajza

two boy basketball players on basketball court
boys' team posing on green turf at a park
girls playing volleyball waiting for ball
cheerleaders posing in 2 rows
pro-9uhX9hjc.jpeg
bottom of page