top of page

21 st shekullit të mësuarit

PS 89 beson në ndihmën në zhvillimin e të gjithë fëmijës, akademik dhe shoqëror. Ndërsa shoqëria jonë përparon dhe bëhet më e varur nga teknologjitë, ne mendojmë se studentët duhet të përdorin këto mjete që në moshë të re për të siguruar që ata të zhvillojnë aftësitë e duhura të shkrim-leximit dixhital. Studentët dhe mësuesit tanë kanë qasje në teknologji gjatë gjithë ditës së tyre. Çdo klasë është e pajisur me një SmartBoard dhe një karrocë kompjuterash laptop.

bottom of page