top of page
hands playing electric keyboard
student's hand holding paintbrush, painting
students singing in costume

Për t'iu përshtatur të mësuarit në distancë, secili mësues i Arteve ndërtoi një klasë përrallore virtuale! Me vetëm disa klikime, vizitorët do të kenë akses në një galeri të punës së studentëve, aktivitete të pasurimit të arteve dhe udhëtimeve virtuale në terren. Lidhjet e ofruara do t'ju çojnë në hollin ku keni mundësinë të shkoni në klasën e zgjedhjes suaj. Secila klasë e mësuesit ka seksione ku mund të gjeni punën e studentit për të parë, si dhe aktivitete për pasurimin e arteve. Shijoni!

Galeria e Arteve Virtuale Pranvera 2020

Galeria e Arteve Virtuale Dimri 2020

bottom of page