top of page

Burimet e banesave

Burimet janë të disponueshme për ju nëse jeni qiramarrës në New York City dhe po përballeni me vështirësi për shkak të COVID-19. Qyteti është këtu për t'ju ndihmuar të mbani strehim të qëndrueshëm.

Programi i Hoteleve të New York-ut COVID-19 ofron individë dhe grupe të zgjedhura (p.sh., punonjës të kujdesit shëndetësor) një vend për të qëndruar për të zvogëluar përhapjen e COVID-19.

Banorët e NYCHA që përjetojnë humbje të të ardhurave mund të kualifikohen për një ulje të qirasë. Familjet që kanë përjetuar një humbje të plotë të të ardhurave mund të kualifikohen për Politikën Zero të Ardhurave.

Nëse orari juaj i punës ishte zvogëluar si rezultat i koronavirusit dhe nuk jeni në gjendje të paguani qiranë tuaj, ju mund të kërkoni një kërkesë të veçantë për ndihmë Cash për të marrë përfitime për raste urgjente.

bottom of page