504 Njoftimi i Mos-Diskriminimit

Burimet e Shëndetit dhe Mirëqenies

burime lokale falas ose të bazuara në kosto si kujdes mjekësor, ushqim, trajnim për punë, arsimim, dhe më shumë

burime lokale falas ose të bazuara në kosto si kujdes mjekësor, ushqim, trajnim për punë, arsimim, dhe më shumë