top of page
Practice Education Solutions logo, badge with lines

PRAKTIKA është një biznes i drejtuar nga misioni që beson në fuqinë e shkollave publike për të ndërtuar gjeneratën e ardhshme të liderëve të arsimuar në qytet. Ne jemi një B-Corp me bazë në Nju Jork që bashkëpunojmë me drejtorët, mësuesit dhe prindërit për të mbyllur boshllëkun e mundësive në shkollat urbane. Puna jonë përfshin: një kurrikulë rigoroze, të përgjegjshme kulturalisht, të mësuar nga Education Champions që duken si fëmijët të cilëve u shërbejnë, zgjidhje të personalizuara të mësimdhënies private për mësimin një-në-një, të mësuara nga kampionët tanë më të suksesshëm të arsimit dhe zgjidhje softuerike, të ndërtuara për t'i ndihmuar studentët të kenë sukses , që lidh prindërit dhe edukatorët dhe ofrojnë njohuri dhe të dhëna në kohë reale si nga brenda ashtu edhe jashtë klasës.

On-Demand Virtual Academic Support, Free Virtual Tutoring and Homework Help,

Tutorët e disponueshëm nga e hëna deri të premten nga 11 tetor deri më 20 prill nga ora 16-20


Përdorni lidhjen ose skanoni kodin QR për të plotësuar the formular dhe një mësues do t'ju kontaktojë!
PS 89 Formulari i Regjistrimit të Tutorit

QR code
bottom of page