Këndi udhëzues

Middle School Admissions Meeting on February 9th from 10-11am

Takimi i Pranimeve në Shkollën e Mesme

9 shkurt nga ora 10:00 deri në 11:00 , bashkohuni me ne për të mësuar më shumë rreth aplikimit në shkollën e mesme.

Bashkohu në Takimin e Zoom
https://us02web.zoom.us/j/85246916162?pwd=NW5ZVTd1RGEwUlFLWkxJRC92WHJNdz09

ID e mbledhjes: 852 4691 6162
Kodi i fjalëkalimit: 898989

Njihuni me Ekipin

hands making a heart

Brenda McFarlan

Këshilltari udhëzues Pre-K - 5

hands making a heart

Michelle Gallo

Këshilltari udhëzues Klasat 6-8

hands making a heart

Marcy Zingman

Punë sociale