Informacioni i klasës së 8-të

Prindërit e klasës së 8-të:

Ju lutemi bashkohuni me ne në një seancë informuese në

Procesi i aplikimit për shkollën e mesme

Seanca 1:
Kur: E Mërkurë, 2 Dhjetor 2020

Koha: 3:30 PM - 4:30 PM

Seanca 2:

Kur: E Mërkurë, 3 Dhjetor 2020

Ora: 11:00 AM-11:45 AM

Seanca 3:

Kur: E Mërkurë, 8 Dhjetor 2020

Ora: 11:00 AM-11:45 AM

Vendndodhja: Takimi i Zmadhimit (shih detajet më poshtë)


Bashkohu në Takimin e Zmadhimit

ID-ja e takimit: 822 4637 4232

Kodi i kalimit: 898989